icono

A enxeñeira forestal aplica os coñecementos técnicos e científicos ó medio natural; desenvolvendo proxectos de obra ou xestión, e perpetuando os beneficios económicos, naturais e sociais.

Noticias

2020: Decreto 73/2020, regulación dos aproveitamentos forestais (permisos, comunicacións: madeira, leña, cogomelos, pastos, plantas...).

2019: Orde do 26 de decembro de 2019, axudas para á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais (Feader).

2015: Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de la madera.

2015: Real Decreto 1088/2015, do 4 de decembro, para asegurar a legalidade da comercialización da madeira e productos da madeira.

2014: Orde do 19 de maio, modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos, e boas prácticas.

2014: Decreto 52/2014, instrucción xerais de ordenación e de xestión de montes de Galicia.

2014: Decreto 50/2014, regulación dos aproveitamentos forestais (permisos, comunicacións: madeira, leña, cogomelos, pastos, plantas...).

2014: Etapas da xestión dun monte productivo.

2012: Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

2007: Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios forestais.