icono

A enxeñeira forestal aplica os coñecementos técnicos e científicos ó medio natural; desenvolvendo proxectos de obra ou xestión, e perpetuando os beneficios económicos, naturais e sociais.